สพป.หนองบัวลำภูเขต ๒ +_+

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมหนองบัวลำภูเขต ๒
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถนนอุดร-เลยต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทร. 042359564-7 >โทรสาร. 042359563
^_< อรุณสวัสดิ์